Verdensindekset MSCI World er på -4,67 % ÅTD, hvor afkastet for investeringsforeningen StockRate Invest er i plus med 2,35 %. Det er en signifikant outperformance ift. det globale markedsafkast med 7,02 % ÅTD (efter alle omk.).

StockRates outperformance skyldes vores aktieinvesteringsstrategi og deraf sektorfordeling. Virksomhederne, vi investerer i, er valgt på baggrund af deres økonomiske bæredygtighed. Dvs. at de har lagt penge til side i gode tider til at modstå dårlige tider. Samtidig har vi en relativ høj vægt af aktier i sektorer, som har klaret sig godt under nedlukningen.

Månedens udvikling

Stigningerne på aktiemarkederne siden bunden i marts 2020 skyldes til dels regeringers og centralbankers finans- og pengepolitiske indgreb. Samtidig er investorernes tro på fremtiden vendt tilbage med genåbningerne efter lockdown, og der forventes en bedring i andet halvår og i 2021.

Den altafgørende risikofaktor er dog stadig spredningen af COVID-19, og om omfattende nedlukninger igen bliver relevante. USA har været hårdt ramt i juli måned, og Kina rapporterer om lokale udbrud i forskellige regioner. I Europa ser vi også udbrud i Frankrig, Tyskland, Østrig, Belgien og Danmark, hvor det dog er for tidligt at tale om en reel anden bølge. Politikerne synes dog at være tilbageholdende med at lukke hele samfund ned igen pga. de store økonomiske omkostninger. I stedet anvendes nålestiksnedlukninger, og i USA og Europa er mundbind ved at blive en del af den politiske værktøjskasse i kombination med håndhygiejne og ’social distancing’. Fokus er at købe tid indtil en vaccine er udviklet (læs om ’hammer and dance-strategy’ HER).

I baggrunden er det fortsat positive og negative nyheder som kvartalsregnskaber, forbrugertal, handelskrig, det amerikanske valg og BNP-tal, som trækker aktiemarkederne op og ned. Om end det er tidligt at give et fyldestgørende billede af virksomhedernes regnskaber for andet kvartal, er der indikationer på, at de er bedre end forventet – især i sektorer der har klaret sig godt under coronakrisen.

Hos StockRate forventer vi fortsat, at der i den kommende tid vil være usikkerhed og kursudsving, men at markederne med tiden vil stabilisere sig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?